Brezilya Tipi Kalçalara Sahip Olabilmek ( BBL )

 

Kalçalar vücudun arka bölgesinin merkezinde bulunur ve şekilleriyle vücut görünümünde önemli estetik role sahiptirler. Tıpkı vücudun ön bölgesinde bulunan  göğüslerin oynadığı rol gibi.

Her iki kalçanın da temel özellikleri yuvarlak şekilli, dik ve sert olmakla beraber, hareketle veya açıyla bu özelliklerini kaybetmemeleridir.

Bu özelliklerin ortaya çıkmasında bir çok faktör direk veya indirek,pozitif veya negatif rol oynar.Güzel bir kalçanın en önemli karekterleri, dik olması, kalça kıvrımı, her iki yandaki gamzeler, sert kıvamı ,kaliteli  ve kusursuz bir deridir.

Kadın vücudu erkek vücudu gibi keskin hatlara sahip olmayıp daha yumuşak geçişlerle kendini gösterir.

Kaçların şekillendirilmesinde temel iki yöntem mevcuttur.

-Liposuctıon (liposakşın) liposcupture ve lipoliz

- Yağ injeksiyonu ile büyütme, dikleştirme ve dolgunlaştırıp sertleştirme

Bu yöntemlerin yetersiz kaldığı  durumlarda tıpkı göğüsler de olduğu gibi silikon uygulamaları kullanılmaktadır.

 

Dolgunluk ve diklik : Kalçaların şekli ve yeri onların yuvarlak bir şekil almasında önemli rol oynayan iki faktördür. Kalçaların dikliğiyle ortaya çıkan dışbükey görüntü tüm bu bölgeyle uyum içinde dağılmalıdır. Etraf bölgeler fazlalık veya  eksiklik olmamalıdır. Kalçaların ortası veya üst 2/3 lük kısmı bu dışbükeyliğin en öne çıkan yeri olmalıdır .Alt 1/3 lük kısım ise belirgin olmayan bir hatla uyluk arka bölgesiyle devam etmelidir. Aksi halde  kalçaların sarkmasından bahsedilir.

Kalça kıvrımı : (gluteal crease) Kalça kıvrımı bu bölgede istenmeyen sarkmaların en önemli göstergesidir.Kıvrım belirgin olmamalı ,olsa bile uyluk arkası orta hattını geçmemelidir. İnce yapılı gençlerde bu kıvrım hiç yoktur. Kıvrım ne kadar belirgin derin ve uzunsa o derece sarkmadan bahsedilir.

 

Dokuların Sertliği:  Bu bölgedeki deri ve deri altı yapıların bir karekteri olarak kalçalar belirli oranda sert olur böylece hem şekilleri yuvarlak olur hemde değişen pozisyonla şekilleri korunur.

Kalça yanları: Her iki taraf da hafif çöküklük kabul edilebilir ancak kalça yanlarındaki fazlalıklar estetik anatomiyi bozar. Bu fazlalıklar liposakşın gibi yöntemlerle kolayca kalıcı olarak giderilebilir.

 

Kalçaya Silikon Uygulamaları: Son yıllarda moda haline gelen brezlya tipi kalçalar için en ideal yöntemdir. Tek bir kesiyle her iki taraf kalçaya da silikon  kas altına  yerleştirilmekte ve doğal bir görünüm sağlanmaktadır. Kalçaya esas şeklini veren iki yapıdan biri olan kas yapıları böylece şekillendirilmektedir. Gelişen teknolojiyle beraber, eski yıllara göre yeni üretilen kalça silikonları özel olarak yapılmaktadır. Sanıldığının aksine üzerine oturmama süresi kısadır ve özellikle belirli bir süreden sonra kişinin oturması istenmektedir.

Silikonların konulacağı bölge estetik cerrah tarafından titizlilikle belirlenir ve kas altında uygun plana konulan silikonlarda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

 

Yağ İnjeksiyonuyla Kalça Şekillendirme: Vücutta istenmeyen bölgeler deki yağ dokusu yeterli olduğu takdirde bu teknikte güzel sonuçlar vermektedir. Yeni cerrahi aletler ve tekniklerle artık injekte edilen yağ hücrelerinin  %80  ninden fazlası yaşamakta ve kalıcı bir sonuç vermektedir. Burada önemli olan yeterli yağ dokusunun bulunması ve bu yağ hücrelerinin alımı esnasında gösterilen cerrahi titizlikle olabildiğince yağ hücrelerine zarar vermemek ve özel bir takım tekniklerle bu hücreleri diğer yapılardan ayırarak saf yağ hücrelerinin uygun planda verilmesidir.

 

Kadın ve erkekte vücudun önemli bir görsel ögesidir. Sarkma ,küçük olması vücut bütünlüğnün düzgün algılanmamasına yol açar. Kalçalar tıpkı memelerde olduğu gibi silikonla büyütülebilmektedir.

Bilindiğinin aksine kısa bir süre sonra üzerine oturulabilmekte ve sırt üstü yatılabilmektedir. Ayrıca sarkan ve düşük görünüşlü kalçalarda kaldırılmaktadır..

Böylece yeterince büyük çekici kalçalara sahip olunabilmektedir.