Lipomatik temelde klasik liposakşın kanullerinin motor kuvvetiyle çalıştırılmasıdır. Böylece cerrah fazla yorulmaz. Yağ alma işleminde klasik liposakşınla lipomatik arasında hasta açısından sonucu fark ettirecek artı bir işlem yoktur.Aksine lipomatikte cerrahın kontrolü tam olmaz ise alınmaması gereken dokularda alınabilir çünkü kanuller bir cihazın kontrolünde hareket etmektedir .Kanüller Liposakşında olduğu gibi ileri geri hareket yanında titreşimli hareketlerde yapmakta ve yağ dokuları liposakşındaki gibi emilmektedir.

Kısacası liposakşındaki cerrahın kol gücününün yerini lipomatikte bir motor almıştır ancak her ikisinde de  yapılan işlem birebir aynıdır.

Lazer lipoliz de ise yağ dokularına özel lazer dalgaları ile yağ dokuları yakılmakta ve eritilerek yok edilmektedir.Ayrıca lazer ile deri altına da ışın verilerek yağları eritilen bölge üzerindeki deri daha gergin ve sıkı hale gelebilmektedir. Dolayısıyla hastalarımıza gerektiğinde lipomatik ve lazer beraber uygulanabilmektedir

lipomatik-antalya